GNU
GNU is not Unix

Planowane restrykcje w dostępie do dóbr kultury w Polsce

Ministerstwo Kultury pracuje nad prawem, które skrajnie utrudni dostęp do dóbr kultury i spowolni jej rozwój. Dlatego w ramach prac związanych z planowaną nowelizacją prawa autorskiego przygotowany został List otwarty przeciwko DRM. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią i podpisania. A także do szerokiego rozgłoszenia informacji o jego istnieniu, podesłaniu go swoim znajomym, przyjaciołom i wszystkim osobom, które mogą być zainteresowane tematem.

Z głównego serwera GNU

Polskie wersje licencji GNU

Wolne oprogramowanie w Polsce