Słowniczek

Przyjęte zasady ogólne

Terminologia typowa dla GNU

W.Kotwica


Aktualizacja: 2003-09-08

Powrót do strony głównej
O polskich tłumaczeniach stron GNU