Tłumaczenia stron GNU udostępnione w roku 2001 i wcześniej

Listopad 2001

2001-11-05
Copyleft - pragmatyczny idealizm (12k). Przełożył Mikołaj Sitarz.
2001-11-04
Czemu nie należy stosować Library GPL dla swojej kolejnej biblioteki (8k). Przełożył Wojciech Kotwica.
2001-11-03
Dlaczego FSF uzyskuje od współpracowników deklaracje przeniesienia praw autorskich (4k). Przełożył Wojciech Kotwica.
2001-11-02
Dlaczego powiniście stosować GNU FDL (4k). Przełożył Wojciech Kotwica.

Październik 2001

2001-10-16
Projekt GNU - zapowiedź (8k). Przełożył Wojciech Kotwica.
2001-10-14
Wskazówki dotyczące stosowania GNU FDL (6k). Przełożył Wojciech Kotwica.
Jak stosować opcjonalne elementy GFDL (11k). Przełożył Wojciech Kotwica.

Sierpień 2001

2001-08-22
Licencje - strona skorowidzowa (16k). Przełożył Wojciech Kotwica.
Nieoficjalne tłumaczenia licencji opracowanych w ramach Projektu GNU (14k). Przełożył Wojciech Kotwica.

21 sierpnia 2001 - start!

2001-08-21
„Polacy mają swoje tłumaczenie stron GNU”. Pierwsze oficjalne ogłoszenie Zespołu. W tym dniu na serwerze GNU były dostępne następujące pliki po polsku:
Strona główna (16k). Przełożył Sergiusz Pawłowicz i Wojciech Kotwica. Poprzednia wersja: Igor Popik "THrull".
Co dostarcza Projekt GNU (4k). Przełożył Sergiusz Pawłowicz
Krótka historia Projektu GNU (9k). Przełożył Artur Skura.
Linux a GNU (14k). Przełożył Wojciech Kotwica.
Często zadawane pytania na temat GNU GPL - GPL FAQ (107k). Przełożył Wojciech Kotwica.
Co robić w przypadku stwoerdzenia naruszenia GPL, LGPL lub GFDL (6k). Przełożył Wojciech Kotwica.
Kategorie wolnego i niewolnego oprogramowania (24k). Przełożył Wojciech Kotwica.
Wolne oprogramowanie i wolna dokumentacja (11k). Przełożył Wojciech Kotwica.
Dlaczego termin „free software” jest lepszy niż „open source” (23k). Przełożył Artur Skura.
Czym jest wolne oprogramowanie (14k). Przełożył Wojciech Kotwica.
Tłumaczenia terminu „free software” (6k). Przełożył Wojciech Kotwica.
Opowiadanie „Prawo do czytania” (18k). Przełożył Tomasz Węgrzanowski (niestety, nie udało nam się z nim skontaktować, gdy zawiązywał się Zespół).
Mylące słowa i sformułowania, których lepiej unikać (20k). Przełożył Wojciech Kotwica.

Prehistoria

do 2001-08-21
26 lutego 2001 Artur Skura zaproponował tłumaczenie tekstów z www.gnu.org. Na apel odpowiedział Wojciech Kotwica. Krok po kroku, kolejne tłumaczenia trafiały na www.gnu.org.pl, serwer prowadzony przez Łukasza Jachowicza. W kwietniu pojawił się pomysł umieszczenia tłumaczeń na macierzystej witrynie Projektu GNU, kiedy zbierze się ich dostatecznie wiele. Także w kwietniu, nie wiedząc o tej inicjatywie, Sergiusz Pawłowicz jako kolejna osoba ubiegał się o utworzenie polskiego zespołu tłumaczy stron przy GNU. Tym razem próba zakończyła się powodzeniem. Pod koniec maja umieścił nasze tłumaczenia na serwerze Projektu. Połączyliśmy siły i od czerwca powstał jeden zespół. Okazało się, że na gnu.org leżą już od dawna dwa przetłumaczone pliki, Tomasza Węgrzanowskiego i Igora Popika. Niestety, minęliśmy się z naszymi pracami, nie udało nam się nawiązać kontaktu. Mimo wakacji udało nam się przetłumaczyć jeszcze kilka ważnych plików i w sierpniu zdecydowaliśmy się oficjalnie poinformować o naszych pracach.

Tłumaczenia stron GNU udostępnione w poszczególnych latach


Powrót do strony głównej
O polskich tłumaczeniach stron GNU